Instytucja: ŁUKÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • FW: Udostępnienie informacji publicznej - polowania zbiorowe przez ŁUKÓW

  Pozdrawiam

  Stanisław Siemionek

  Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości

  Urzad Gminy Łuków

  ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

  tel. 25 798 24 39 wew. 135

  <mailto:edg@lukow.ug.gov.pl> edg@lukow.ug.gov.pl

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 listopada 2018r., przesłany drogą
  e-mailową udzielam poniżej informacji publicznej :

  Ad.1 Niestety nie posiadamy formy edytowalnej zaplanowanych polowań.

  Ad.2 W załączniku przesyłamy wszystkie posiadane informacje o zaplanowanych
  polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Łuków.

  Ad. 3 Otrzymywane terminarze zaplanowanych zbiorowych polowań na terenie
  Gminy Łuków poszczególnych kół łowieckich udostępniane są do publicznej
  wiadomości poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. urzędzie.

  Pozdrawiam

  Stanisław Siemionek

  Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości

  Urząd Gminy Łuków

  ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

  tel. 25 7982439 wewn. 135

  Załączniki