Instytucja: Bytom

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • informacja publiczna_UM Bytom przez Bytom

  Witam,

  w nawiązaniu do e-maila z dnia 11 listopada br. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy Bytom (po 1 kwietnia 2018 r.) informuje, że wszelkie informacje o miejscu przechowywania książek ewidencyjnych pobytu na polowaniach indywidualnych oraz o terminach polowań zbiorowych są dostępne na stronie internetowej:

  www.bytom.pl/lowiectwo (w zakładce Srodowisko) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski/Tablica ogłoszeń – bip.um.bytom.pl.

  Załączniki:
  - skan informacji Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry o miejscu przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniach indywidualnych

  - skan kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry

  - skan informacji Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry o wprowadzonym czasowym zakazie noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województw śląskiego i małopolskiego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018r.)

  Maciej Koźmiński
  Kierownik Referatu Przyrody
  Wydz. Inżynierii Środowiska

  Załączniki