Instytucja: 

WRÓBLEW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odp na wniosek przez WRÓBLEW

  W odpowiedzi na niosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

  1. Pliki w załączniku,
  2. Pliki w załączniku
  3. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html
  4. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html

  Z poważaniem

  Przemysław Marchwicki

  Urząd Gminy Wróblew

  Wróblew 15

  98-285 Wróblew

  tel. 43 828 66 13

  fax. 43 821 34 15

  {{ email }}

  www.wroblew.pl <http://www.wroblew.pl>

  nr bdo:000038393

  P Czy ten e-mail musi zostać wydrukowany? Chrońmy Środowisko!

  Załączniki

  • Dzik.pdf
  • Dzik.rtf
  • Łoś.pdf
  • Łoś.rtf
  • Ponowa.docx
  • Ponowa.pdf
  • Sokół.pdf
  • Sokół.rtf
  • Szarak.pdf
  • Szarak.rtf
  • Św._Hubert.pdf
  • Św._Hubert.rtf