Instytucja: 

KRASNE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-11-26 10:48

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-11-26 11:21

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.11.2018 r. przez KRASNE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. z dnia 26.11.2018 r. w załączeniu przesyłam pisma kół łowieckich z terminami polowań, informacje te rozpowszechniane są na ternie gminy Krasne w sposób zwyczajowo przyjęty tj.: poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz informację przekazywane są do sołtysów, którzy następie rozpowszechniają je wśród mieszkańców.
  ad. 4 brak takiego adresu
  Z poważaniem
  Dorota Podgórska
  Podinsp. ds. rolnictwa i drogownictwa

  Urząd Gminy w Krasnem
  ul. Adama Mickiewicza 23
  06-408 Krasne
  tel. 23 671 00 17

  Załączniki

  • tumak.pdf
  • jarzabek.pdf
  • tur.pdf
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.11.2018 r. przez KRASNE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. z dnia 26.11.2018 r. w załączeniu przesyłam pisma kół łowieckich z terminami polowań, informacje te rozpowszechniane są na ternie gminy Krasne w sposób zwyczajowo przyjęty tj.: poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz informację przekazywane są do sołtysów, którzy następie rozpowszechniają je wśród mieszkańców.
  ad. 3 http://krasne.pl/files/0/18564/jarzabek.pdf
  ad. 4 brak takiego adresu
  Z poważaniem
  Dorota Podgórska
  Podinsp. ds. rolnictwa i drogownictwa

  Urząd Gminy w Krasnem
  ul. Adama Mickiewicza 23
  06-408 Krasne
  tel. 23 671 00 17

  Załączniki

  • tumak_f3SzO1d.pdf
  • jarzabek_TGS6YOt.pdf
  • tur_e4oEZby.pdf