Instytucja: 

PNIEWY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PNIEWY

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-12-18 14:01

  odczytano w dniu 2018-12-18 15:27.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PNIEWY

  Dzień Dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek w trybie udostępnienia informacji
  publicznej z dnia 18.12.2018 r. informuję:

  Ad.1.  tut. Organ nie dysponuje żądanymi dokumentami w postaci plików
  edytowalnych;

  Ad.2. posiadane przez tut. Organ plany polowań kół łowieckich
  funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy udostępnia się pod adresem:
  https://pniewy.pl/cms/23628/ochrona_srodowiska_i_rolnictwo

  Ad.3. j.w.

  Ad.4. zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy Prawo łowieckie "Termin
  rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca
  wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numer
  upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, ilość i gatunek
  pozyskanej zwierzyny oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do
  zwierzyny grubej podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu
  indywidualnym, którą są obowiązani prowadzić dzierżawcy i zarządcy
  obwodów łowieckich, w postaci papierowej lub elektronicznej, dla każdego
  obwodu."

  Jednocześnie w ust. 1d ustawodawca zagwarantował dostęp do informacji
  zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W w/w
  zakładce strony internetowej, tut. Organ udostępnia dane wszystkich kół
  łowieckich zobowiązanych do prowadzenia i udostępniania przedmiotowej
  ewidencji. Informacje zawarte w ewidencji polowań indywidualnych zgodnie
  z art. 42b ust. 1d powyższej ustawy podlegają udostępnieniu "wszystkim
  zainteresowanym na ich wniosek".

  Żadne z kół działających na terenie Gminy Pniewy nie zgłosiło miejsca
  przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  innego niż siedziba koła.

  Z poważaniem,

  Małgorzata Stykowska
  Urząd Gminy Pniewy
  05-652 Pniewy 2
  tel. 48 668 64 24 w. 105

  W dniu 2018-12-18 o 14:01, {{ email }} pisze: