Instytucja: 

MSZCZONÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZCZONÓW

  Witam!

  List na adres "{{ email }}" datowany 14 January 2019 (00:12:41),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  {{ email }} odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! Voyager - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <{{ email }}>
  Delivered-To: <{{ email }}>
  Received: from mailgw01.extranet.pl ([192.168.254.173])
  by mx01.extranet.pl (Dovecot) with LMTP id 7/kRG6XFO1xjagAA0R1r5A
  for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:50 +0100
  Received: from mailgw01.extranet.pl ([192.168.254.173])
  by mailgw01.extranet.pl (Dovecot) with LMTP id Xxb0FvLFO1ytFgAA0J78UA
  ; Mon, 14 Jan 2019 00:12:50 +0100
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mailgw01.extranet.pl (mailgw01.extranet.pl) with ESMTP id 5B38E8E8A87
  for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:50 +0100 (CET)
  X-Virus-Scanned: scanned at extranet.pl
  X-Spam-Flag: NO
  X-Spam-Score: 3.777
  X-Spam-Level: ***
  X-Spam-Status: No, score=3.777 tagged_above=-20 required=6
  tests=[BAYES_50=0.8, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1,
  DKIM_VALID_EF=-0.1, HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.249,
  HTML_IMAGE_ONLY_24=1.618, HTML_MESSAGE=0.001, LOCAL_UTF8_SUBJECT=1.2,
  SPF_PASS=-0.001, T_REMOTE_IMAGE=0.01] autolearn=no autolearn_force=no
  Received: from mailgw01.extranet.pl ([127.0.0.1])
  by localhost (mailgw01.extranet.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id BS6nZtx6MN_1 for <{{ email }}>;
  Mon, 14 Jan 2019 00:12:47 +0100 (CET)
  Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=185.70.38.12; helo=smtp2-87.emaillabs.net.pl; envelope-from={{ email }}; receiver=<UNKNOWN>
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by mailgw01.extranet.pl (mailgw01.extranet.pl) with ESMTPS
  for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:47 +0100 (CET)
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43dC7F4BfszF9ttM
  for <{{ email }}>; Sun, 13 Jan 2019 23:12:41 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1547421161; bh=AkWsFtPwwHCWzm6j0rJVDk+AFnE=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=TGwZHoUSvuZbH7UGD8FsP1eztz1Yhqoyqlhh6w6UIEAV+KsGo9vOLxis/zSBvRW+b
  qU0IkHuFAg37aHZ3YCB/K3KT7sSezLbtpxjQGiVW/srdNb32k5LJoHmsaKqQK8Ntuk
  7G0fHafNuz3k4BNqMJpL4xGypmKECZ9RYedyB6Ck=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 14AD41F65E
  for <{{ email }}>; Mon, 14 Jan 2019 00:12:41 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============4662727106193543208=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -Mszczonów przez MSZCZONÓW

  W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej oraz wszystkie skany dokumentów przekazanych do Urzędu od Kół
  Łowieckich.

  -----------------------------

  Aleksandra Krześniak

  Wydział Gospodarki Gminnej Mszczonów

  tel. (046)858-28-30

  pok nr 8

  Załączniki

  • 1-Informacja_od_koła_łowieckiego_LIS-_o_terminie_polowania.pdf
  • 2-_informacja_o_terminach_polowań_zbiorczych.pdf
  • 3-_Informacja_o_terminie_polowania_zbiorczego_koło_lowiecki_Lis.pdf
  • 4-_informacja_o_terminach_polowań_koło_łowiecki_Lis.pdf
  • 5-_Informacje_o_terminie_polowań_Dzik.pdf
  • 6-_Informacja_o_terminie_polowań_koło_łowieckie_lis.pdf
  • Odpowiedz_na_wniosek_o_udostępnienie_infpormacji.pdf
 • Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZCZONÓW

  Wiadomość wysłana w dniu 13 stycznia 2019 23:12:41 GMT-00:00 do {{ email }} o temacie „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.