Instytucja: OSJAKÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Informacji publicznej dotycząca polowań. przez OSJAKÓW

  Osjaków,dnia 23.01.2019r.

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  W załączeniu przesyłam informację dotyczącą zaplanowanych terminów
  polowań zbiorowych na terenie Nasze Gminy.
   Ad.1. Informacja udostępniona na stronie osjakow.bip.net.pl
  Ad. 2 Informacje z 2018r i 2019 przesyłam w załączniku.Ponadto
  informuję, iż informacje o polowaniach wywieszane są na tablicach
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.
  Ad.3osjakow.bip.net.pl /?c=679
  Ad.4 Urząd nie jest w posiadaniu przedmiotowych danych danych.

  Alicja Kopeć
  Inspektor
  -

  Załączniki