Instytucja: 

Katowice

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Katowice

  Twoja wiadomość

  Do: UrzadMiasta2
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 21 stycznia 2019 21:05:09 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

  została przeczytana: 21 stycznia 2019 21:13:25 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

 • Wychowałek Krzysztof - [E-mail] Informacja publiczna [Sprawa#SO-VIII.1431.1.2019] przez Katowice

  Dokumenty: SO-VIII.KW-00263/19
  Znak sprawy: SO-VIII.1431.1.2019
  Rej. koresp. wych.: RKW-022054/19
  Wysłane przez: Małgorzata Habas

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • 2_informacja_publiczna-1.docx
  • weryfikacja.xsl