Instytucja: WITNICA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Polowania po 1 kwietnia 21018r. Miasto i Gmina Witnica przez WITNICA

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie o udostępniania informacji publicznej informuję:

  1.

  Koło Łowieckie „Szarak” Lubiszyn:

  - data rozpoczęcia polowania: 10.05.2018r.

  - data zakończenia polowania: 14.05.2018r.

  - numer obwodu: 26 i 34

  Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

  - data rozpoczęcia polowania: 14.05.2018r.

  - data zakończenia polowania: 17.05.2018r.

  - numer obwodu: 33/48

  - gmina: Bogdaniec i Witnica

  Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

  - data rozpoczęcia polowania: 23.07.2018r.

  - data zakończenia polowania: 26.07.2018r.

  - numer obwodu: 33/48

  - gmina: Bogdaniec i Witnica

  Koło Łowieckie „Szarak” Lubiszyn:

  - data rozpoczęcia polowania: 26.07.2018r.

  - data zakończenia polowania: 02.08.2018r.

  - numer obwodu: 26 i 34

  Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

  - data rozpoczęcia polowania: 30.07.2018r.

  - data zakończenia polowania: 02.08.2018r.

  - numer obwodu: 33/48

  - gmina: Bogdaniec i Witnica

  Koło Łowieckie " Szarak" Lubiszyn:

  - data rozpoczęcia polowania: 18.08.2018r.

  - data zakończenia polowania: 18.08.2018r.

  - numer obwodu: 26 i 34

  Koło Łowieckie " Szarak" Lubiszyn:

  - data rozpoczęcia polowania: 08.09.2018r.

  - data zakończenia polowania: 15.09.2018r.

  - numer obwodu: 26 i 34

  3. http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/110/Ochrona_srodowiska/

  4. Książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych znajdują się w obwodach łowieckich.

  Załączniki

 • (bez tematu) przez WITNICA

  Załączniki