Instytucja: LUBARTÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  Dzień dobry,

  Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji.

  Z poważaniem,

  Radosław Kiciński - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania
  Przestrzennego i Rolnictwa

  W dniu 2019-12-04 o 19:51, sprawa-17485@pokot.pl pisze:
  --
  Urzšd Miasta Lubartów
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów
  tel. 81 855-22-73
  fax. 81 855-20-16
  poczta@um.lubartow.pl
  www.lubartow.pl

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  Dzień dobry,

  Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji.

  Z poważaniem,

  Radosław Kiciński - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania
  Przestrzennego i Rolnictwa

  W dniu 2019-12-04 o 19:51, sprawa-17485@pokot.pl pisze:
  --
  Urzšd Miasta Lubartów
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów
  tel. 81 855-22-73
  fax. 81 855-20-16
  poczta@um.lubartow.pl
  www.lubartow.pl

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję.

  --
  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  We wniosku wnosiłem o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Ponieważ nie otrzymałem tych informacji, podtrzymuję wniosek w tym zakresie.
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  Dzień dobry,

  Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na poniższą wiadomość.

  Z poważaniem,

  Radosław Kicińskie Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania
  Przestrzennego i Rolnictwa

  W dniu 2019-12-10 o 13:04, sprawa-17485@pokot.pl pisze:
  --
  Magdalena Misztal
  Urzšd Miasta Lubartów
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów
  tel. 81 855-22-73
  fax. 81 855-20-16
  poczta@um.lubartow.pl
  www.lubartow.pl

  Załączniki