Instytucja: 

PUCK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Informacja Publiczna przez PUCK

  W odpowiedzi na maila informuje, że polowania są zgłaszane przez koła łowieckie z podaniem daty i godziny a następnie przez Urząd udostępniane na stronie internetowej pod adresem http://gmina.puck.pl/plany-polowan-zbiorowych/
  Wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej , nie wpłynęły żadne sprzeciwy dotyczące polowań.

  Pozdrawiam
  Bartłomiej Selke
  Inspektor ds Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji
  Urząd Gminy Puck
  tel. 734-189-693

 • Re: Informacja Publiczna przez krzysztof

  Dzień dobry, chciałbym się upewnić, czy pisząc że "wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej" ma Pan na myśli, że Wójt Gminy Puck nie
  podaje do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych przez obwieszczenie? (o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie)

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • informacja przez PUCK

  Są podawane ogłoszenia do informacji publicznej z datą i godziną na stronie internetowej każdego koła i obwodu dotyczącego polowań na której został już Państwu wysłany link .

  pozdrawiam
  Bartłomiej Selke
  Inspektor ds Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji
  Urząd Gminy Puck
  tel. 734-189-693

 • Re: informacja przez krzysztof

  No cóż, w takim razie nie pozostaje nic innego jak zgłosić niedopełnienie obowiązków przez organ.
  Ustawa mówi wyraźnie o konieczności wydawania obwieszczenia.

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535