Instytucja: 

BŁASZKI

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2023

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 42ab ustawy Prawo łowieckie przez BŁASZKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Miejski w Błaszkach

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 42ab ustawy Prawo łowieckie [Rejestr#rkpe-mail-018094/23] [Sprawa#RŚW.1431.000068.2023] przez BŁASZKI

  Znak sprawy: RŚW.1431.000068.2023
  Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-001097/23
  Wysłane przez: Aneta Lenginowicz

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
  publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
  do gminy na podstawie art. 42ab ustawy Prawo łowieckie,
  poprzez:

  1. przesłanie treści wszystkich obwieszczeń, wydanych przez
  wójta/burmistrza na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie po 1
  kwietnia 2023 roku (chyba, że obwieszczenia te dostępne są w Biuletynie
  Informacji Publicznej, wtedy proszę o podanie dokładnego adresu URL do tego
  dokumentu).

  2. przesłanie kopii wszystkich informacji przekazanych po 1 kwietnia 2023
  r. przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich na podstawie art.
  42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, w formie umożliwiającej ustalenie daty
  wpływu tej informacji do tut. urzędu (np. skan z widoczną pieczątką
  potwierdzającą wpływ, albo z kopią wpisu z dziennika podawczego).

  3. wskazanie miejsca (konkretnego adresu URL podstrony), gdzie na stronie
  internetowej urzędu gminy po 1 kwietnia 2023 r. zostały podane do
  publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
  adres e-mail {{ email }}

  Zebrane odpowiedzi posłużą do sprawdzenia, czy obecne przepisy w
  wystarczający sposób zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym
  rekreacyjnie z lasów. Udzielona informacja publiczna będzie dostępna na
  stronie
  https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/monitoringi/polowania-zbiorowe-2023

  --

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

  Ten e-mail został wysłany na następujące adresy: {{ email }}
  Wysłano do: {{ email }}.
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • zalacznik9026145913402517222.txt
  • zalacznik3522542128826203149.html
  • RSW.1431.68.2023.pdf
  • zalacznik9026145913402517222.txt
  • zalacznik3522542128826203149.html
  • RSW.1431.68.2023.pdf