Instytucja: 

PIOTRKÓW KUJAWSKI

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2023

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • informacja publiczna przez PIOTRKÓW KUJAWSKI
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PIOTRKÓW KUJAWSKI i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
  12.10.2023 r. (data wpływu 13.10.2023 r.), Urząd Miasta i Gminy w
  Piotrkowie Kujawski przesyła następujące dane:

  1. Treści wszystkich obwieszczeń wydanych przez burmistrza na podstawie
  art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie po 1 kwietnia 2023 roku znajdują
  się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
  https://bip.piotrkowkujawski.pl/ppz,112.

  2. Skany wszystkich informacji przekazanych po 1 kwietnia 2023 r. przez
  dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich na podstawie art. 42ab
  ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, w formie umożliwiającej ustalenie daty
  wpływu tej informacji do tut. urzędu (skan z widoczną pieczątką
  potwierdzającą wpływ) stanowią załączniki do niniejszego maila.

  3. Miejsce na stronie internetowej gdzie po 1 kwietnia 2023 r. zostały
  podane do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
  łowieckie: https://bip.piotrkowkujawski.pl/ppz,112.

  --
  Pozdrawiam
  Ewelina Pietrzak
  Urząd Miasta i Gminy
  ul. Kościelna 1
  88-230 Piotrków Kujawski
  tel 54 265 41 80 wew. 27

  Załączniki

  • Plan_polowań_02.11.pdf
  • Plan_polowań_04.10._2.pdf
  • Plan_polowań_04.10.pdf
  • Plan_polowań_12.10.pdf
  • Plan_polowań_18.10.pdf
  • Plan_polowań_19.10.pdf
  • Plan_polowań_31.08.pdf