Instytucja: 

GÓRZYCA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRZYCA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-09-17 20:24

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • informacja publiczna w spr. polowań zbiorowych przez GÓRZYCA

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Górzycy w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej w sprawie polowań zbiorowych informuje, iż do gminy po 1
  kwietnia 2018r. nie wpłynęły żadne zgłoszenia polowań zbiorowych od
  dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
  Jednocześnie informuje,się iż w przypadku zgłoszenia Urząd Gminy w
  Górzycy będzie realizował obowiązki informacyjne wynikające z ustawy. Na
  stronie internetowej BIP Gminy Górzyca pod linkiem
  http://gorzyca.bip.net.pl/?a=1205 w zakładce Prawo Łowieckie będą
  informowani mieszkańcy o planowanych polowaniach oraz o miejscu
  przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Z poważaniem,
  --
  Agnieszka Malecka

  Kierownik Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
  Urząd Gminy Górzyca
  ul. 1 Maja 1
  69-113 Górzyca
  tel. 95 759 18 78