Instytucja: 

DARŁOWO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DARŁOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-09-25 13:24

  odczytano w dniu 2018-09-25 13:48.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DARŁOWO

  Szanowny Panie,

  Odpowiadając na Pana wniosek - uprzejmie informuję, iż w okresie od 01.04.2018 r. do dnia dzisiejszego, tj. 25.09.2018 r., nie wpłynęły żadne informacje dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, czy informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Natomiast, miejscem udostępniania ewentualnych zgłoszeń w ww. zakresie oprócz tablicy informacyjnej tut. Urzędu, będzie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo / Ochrona środowiska / obwieszczenia i komunikaty: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=143465.

  W razie dodatkowych pytań – proszę o kontakt telefoniczny 94 344 6339 lub mailowy.

  Z poważaniem

  Izabela Sielska

  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Urząd Gminy Darłowo