Instytucja: WAŁCZ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • informacja publiczna przez WAŁCZ

  Dzień dobry,

  odpowiadając na Pana wiadomość z dnia 25.09.2018 r. dotyczącą
  udostępnienia informacji publicznej w sprawie zgłaszanych do gminy przez
  dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich terminów polowań zbiorowych,
  uprzejmie informuję, że powyższe informacje są podawane na stronie
  biuletynu informacji publicznej, w zakładce INFORMACJE - Terminy polowań
  zbiorowych.

  Dla ułatwienia przesyłam link: http://bip.gminawalcz.pl/dokumenty/menu/57

  Są tam umieszczane skany przychodzących informacji lub wiadomości, które
  wpływają do urzędu w formie elektronicznej.

  Informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym nie zostały w gminie złożone.

  Z wyrazami szacunku

  --
  Kamila Stanisławska
  Urząd Gminy Wałcz
  ul. Dąbrowskiego 8
  78-600 Wałcz
  tel./fax: 67 258 02 41