Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Słupsku

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Watchdog inf. publiczna 17.06..pdf przez Sąd Rejonowy w Słupsku

  A-0143-47/20

  W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu rejonowego w Słupsku z dnia
  17.06.2020 r.

  Agnieszka Machnik

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Słupsku

  Tel. (59) 84 69 262

  UWAGA

  Informacja zawarta w tej wiadomości i załącznikach jest zastrzeżona i
  skierowana tylko i wyłącznie do użytku osób, firm lub instytucji, do których
  jest zaadresowana. Nie należy kopiować, ujawniać, ani dystrybuować tej
  informacji bez zezwolenia Sądu Rejonowego w Słupsku. Jeżeli nie jesteś
  zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, proszę powiadomić o tym nadawcę oraz
  skasować lub usunąć tę wiadomość oraz wszystkie jej kopie.

  Sąd Rejonowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13,
  reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku informuje, że
  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
  Rejonowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.sr.gov.pl>
  http://www.slupsk.sr.gov.pl zakładka: Informacje/Ochrona danych osobowych.

  Załączniki

  • Watchdog_inf._publiczna_17.06..pdf