Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 21:05

  odczytano w dniu 2020-06-15 08:58.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że wiadomość została przesłana do sekretariatu Prezesa tutejszego Sądu jako właściwemu adresatowi.

  Z poważaniem,
  Monika Utzig
  Kierownik Biura Obsługi Interesantów

  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  tel. (22) 55 39 703
  fax:(22) 55 39 683

  Podziel się swoją opinią – wypełnij <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolNxVCoKs4LsYn8WmJzlhvaXxO94uS7YwIfQYMwSafk2nEw/viewform?c=0&w=1> ANKIETĘ!

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: <http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych> http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych.

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Załączniki

  • image001_DhqCTEH.jpg
  • image002.png
 • sprawa 28216 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  W załączeniu przesyłam pismo Adm-0143-145/20.

  Z poważaniem

  Anna Dymowska

  Inspektor

  Oddział Administracyjny

  Tel. 022-55-39-196

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
  w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82,

  00-517 Warszawa.

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
  pod adresem:

  <http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych>
  http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych.

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
  w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
  nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
  skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Załączniki

  • image003.jpg
  • Adm-0143-145-20.pdf