Instytucja: 

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na poniższego e-maila w załączeniu uprzejmie przesyłam
  (wyłącznie drogą elektroniczną) pismo  Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego
  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód  w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2020 roku,
  Nr Adm-026-32/2020.

  Z poważaniem

  W dniu 2020-06-12 o 10:22, boi ogólny pisze:
  --

  Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego
  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
  w Szczecinie
  tel. 091-46-03-520

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem
  i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
  rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań
  na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

  Załączniki

  • Adm-026-32-2020.pdf