Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

  Twoja wiadomość

  Do: mail@aleksandrowkuj.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 21:05

  odczytano w dniu 12.06.2020 07:35.

 • A064-83/2020 przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim w załączeniu przesyła informację
  dotyczącą wniosku o publikację wyroków z art. 23 ustawy z dnia 06 września
  2001 roku o dostępie do informacji publicznej

  Na zarzadzenie Pani Prezes

  Joanna Jakubiec-Radziszewska

  Samodzielna Sekcja Administracyjna

  tel. 54 282 24 24 w.153, faks 54 282 5369

  <mailto:sekretariat.prezesa@aleksandrowkuj.sr.gov.pl>
  sekretariat.prezesa@aleksandrowkuj.sr.gov.pl

  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

  ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  <http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/> www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl

  Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
  niezwłocznie zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
  przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez osoby do tego
  nieuprawnione jest zabronione.

  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim reprezentowany przez Prezesa Sądu
  Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że przetwarzanie Państwa
  danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
  na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim pod
  adresem: <http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/>
  www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych.

  Załączniki