Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie

  Twoja wiadomość

  Do: 4171 - Biuro Podawcze SR Bełchatów
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 21:05:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 10:04:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 - odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie

  SZANOWNI PAŃSTWO,

  w odpowiedzi na Państwa korespondencję przesłaną do Sądu Rejonowego w Bełchatowie drogą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2020 roku,

  zawiadamiam, iż z informacji przedstawionych przez Zastępcę Przewodniczącego II Wydziału Karnego wynika,

  iż w świetle danych uzyskanych z systemu repertoryjno-biurowego wydziału -

  brak jest orzeczeń wydanych w sprawach o czyn z przepisu, o którym mowa w Państwa korespondencji.

  Z poważaniem,

  Na zarządzenie
  Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bełchatowie
  ------------------
  Ewa Burza
  Sąd Rejonowy w Bełchatowie
  Oddział Administracyjny
  /44/ 635 76 12
  administracja@belchatow.sr.gov.pl<mailto:administracja@belchatow.sr.gov.pl>