Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • SpamPrzeczytano:_[SPAM]_Wniosek_o_pubikację_wyroków_z_art._23 przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: [SPAM] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 15.06.2020 08:44.

 • SpamPrzeczytano:_[SPAM]_Wniosek_o_pubikację_wyroków_z_art._23 przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: [SPAM] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 15.06.2020 09:56.

 • SpamRE:_Wniosek_o_pubikację_wyroków_z_art._23 przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

  Jędrzejów, dnia 19 czerwca 2020 roku

  Dzień dobry.

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

  z dnia 18 czerwca 2020 roku, nr Adm. 0144-26/20.

  Z poważaniem:

  Aleksandra Rogowska

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

  Załączniki

  • img20200619_10101025.pdf