Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź w sprawie A-061-26/20 przez Sąd Rejonowy w Lubinie

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Sylwia Wyraz
  Kierownik Oddziału Administracyjnego Sąd Rejonowy w Lubinie
  ul. Wrocławska nr 3, 59-300 Lubin
  Nr telefonu: (76) 7544 200 lub 665 332 414
  Nr faksu: (076) 7544 211
  e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl
  lub sylwia.wyraz@lubin.sr.gov.pl
  _________________________________________________________________________
  UWAGA: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim prowadzona jest korespondencja mailowa, jest Sąd Rejonowy w Lubinie, Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 3,59-300 Lubin. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem: https://lubin.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo,m,mg,221 lub u Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@lubin.sr.gov.pl lub pod adresem korespondencyjnym Sądu Rejonowego w Lubinie ul. Wrocławska 3.

  Załączniki

 • Not read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Lubinie

  Twoja wiadomość

  Do: Rawinis Halina
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 24 czerwca 2020 15:03:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.