Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  Twoja wiadomość

  Do: BOI Solidarności
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 10 czerwca 2020 23:17:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • FW: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  Uprzejmie przesyłam zgodnie z właściwością.

  Z poważaniem

  [cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

  Agnieszka Lasota

  Kierownik Biura Obsługi Interesantów
  Sądu Okręgowego w Warszawie

  tel. 22 440 80 00
  e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl<mailto:boi@warszawa.so.gov.pl>
  al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
  bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

  Załączniki

  • image001_VubAgMm.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • RE: BEZP-0153-657/20 wpływ 10-06-2020 FW: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na Państwa wniosek, złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, uprzejmie informuję, że właściwymi do rozpoznania spraw obejmujących czyn z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w pierwszej kolejności są Sądy Rejonowe. W razie złożenia apelacji, właściwym do rozpoznania będzie wydział karny odwoławczy sądu okręgowego.
  W związku z powyższym wskazuję, że w Wydziałach Karnych Odwoławczych Sądu Okręgowego w Warszawie, począwszy od 2002 r. nie zarejestrowano spraw obejmujących czyn z art. 23 ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

  z poważaniem

  [cid:image001.png@01D64943.40E62770]Aneta Gąsińska
  Inspektor Oddziału Bezpieczeństwa
  Sądu Okręgowego w Warszawie

  tel. 22 440 60 50
  fax 22 440 60 51
  e-mail: a.gasinska@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.gasinska@warszawa.so.gov.pl>
  al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
  bip.warszawa.so.gov.pl

  Załączniki