Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Radziejowie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Radziejowie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-06-12 08:08.

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: doc05320020000707185208 przez Sąd Rejonowy w Radziejowie

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 12 czerwca 2020 roku

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  doc05320020000707185208

  --
  Z poważaniem

  Halina Budzińska-Siwczak
  Główny Specjalista ds. Administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna

  tel. 54 2853621 w. 132, faks 54 2853623
  {{ email }}

  Sąd Rejonowy w Radziejowie
  ul. Brzeska 20, 88-200 Radziejów
  www.radziejow.sr.gov.pl

  Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.
  Sąd Rejonowy w Radziejowie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie BIP Sądu Rejonowego w Radziejowie pod adresem: www.radziejow.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych.

  Załączniki