Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Twoja wiadomość

  Do: Biernat Teresa
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 07:55:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Twoja wiadomość

  Do: Chojecka Marta
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 08:19:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Twoja wiadomość

  Do: Biedrzycka Karolina
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 30 czerwca 2020 07:40:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odp. na wniosek o publikację wyroków z art.23 - SR Rawa Maz. przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

  Z poważaniem,

  Marta Chojecka
  Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
  tel. /46/ 814-60-95

  Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna pod adresem http://www.rawa.sr.gov.pl/informacje-dla-interesanta,m,mg,3.

  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  ________________________________________
  Od: s.skanowanie@gmail.com <s.skanowanie@gmail.com>
  Wysłane: 3 lipca 2020 15:23
  Do: Chojecka Marta
  Temat: Skan

  Zeskanowany dokument w zalaczniku.

  -------------------
  FS-1035MFP
  [00:c0:ee:9e:e9:29]
  -------------------

  Załączniki