Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Sławnie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: [* SPAM *] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sławnie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: [* SPAM *] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 12.06.2020 07:43.

 • Przeczytano: [* SPAM *] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sławnie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: [* SPAM *] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 15.06.2020 07:31.

 • Odp. na pismo dot. publikacji wyroków w Portalu Orzeczeń wyroków spraw z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sławnie

  Dzień dobry,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pana Prezesa na pismo w sprawie
  publikacji w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych wyroków wydanych od 2002 r.
  w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Izabela Sawicka-Gałkowska

  Sąd Rejonowy w Sławnie
  ul. I-go Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  tel. 59 810 67 31/fax 59 810 67 32
  __________________________________________________________________________
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie
  internetowej w zakładce "Ochrona danych osobowych" oraz w siedzibie Sądu
  Rejonowego w Sławnie znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu
  danych osobowych.
  __________________________________________________________________________

  P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne.
  Pomyśl o środowisku.

  Załączniki

  • SSA_2020-06-18-123229.pdf