Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Sopocie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sopocie

  Twoja wiadomość

  Do: Konarczak Joanna
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 07:36:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odp.: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sopocie

  Szanowni Państwo,

  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sopocie informuje uprzejmie o przekazaniu poniższej korespondencji według właściwości do Oddziału Administracyjnego tutejszego Sądu - na adres poczty elektronicznej: {{ email }} .

  Z poważaniem,
  Starszy Inspektor Joanna Konarczak
  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sopocie
  ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, tel. (58) 554-98-00/01
  {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  http://www.sopot.sr.gov.pl

  -RODO - Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z godnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.EU.L z 2016r. Nr 119, str.1) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

  ________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 10 czerwca 2020 22:14
  Do: DU-5100_Boi
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{ email }}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

 • PD: Odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Sopocie

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 12.06.2020 r.

  Z wyrazami szacunku
  Inspektor Patrycja Mathea
  Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Sopocie
  ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, tel. (58) 554-98-10

  -RODO - Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z godnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.EU.L z 2016r. Nr 119, str.1) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.
  ________________________________
  Od: Mathea Patrycja
  Wysłane: 17 czerwca 2020 11:15
  Do: {{ email }}
  Temat: Odpowiedź na wniosek

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 12.06.2020 r.

  Z wyrazami szacunku
  Inspektor Patrycja Mathea
  Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Sopocie
  ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, tel. (58) 554-98-10

  -RODO - Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z godnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.EU.L z 2016r. Nr 119, str.1) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

  Załączniki

  • 20200617110903556.pdf