Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Data: 10.06.2020 22:14

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-06-10 22:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-06-15 07:50

 • Re: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

  Szanowni Państwo

  W wykonaniu zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w
  załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia
  10.06.2020r.

  ---
  _____________
  Z poważaniem
  Katarzyna Kasprzycka
  Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicza 27
  tel. (0-15) 688-26-16
  {{ email }}
  www.tarnobrzeg.sr.gov.pl [1]

  Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
  przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
  zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem
  informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie,
  powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej
  załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu
  dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne
  usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  The information transmitted is intended only for the person or entity
  to which it is addressed and may contain confidential or privileged
  material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
  taking of any action in reliance upon, this information by persons or
  entities other than the intended recipient is prohibited. If you
  received this in error, please notify the sender and delete the material
  from your computer.

  Links:
  ------
  [1] http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl

  Załączniki

  • Odpowiedź_A0080-9220.pdf