Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

  Twoja wiadomość

  Do: Biuro Obsługi Interesantów w SR w Tomaszowie Maz.
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 08:47:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

  A-400-28/2020
  Dzień dobry
  W odpowiedzi na pismo przekazane drogą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2020 roku dotyczące udzielenia informacji publicznej informuję, że na podstawie systemu informatycznego ustalono, że w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. nie toczyły się sprawy o czyn z art. 23 Ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
  Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.
  Maria Krakowiak
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego
  w Tomaszowie Maz.
  Tel 44 725 75 11