'

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  Twoja wiadomość

  Do: srw@wabrzezno.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 15.06.2020 07:13.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  Dzień dobry

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa pismo.

  Pozdrawiam

  Beata Kamińska

  Kierownik Samodzielnej

  Sekcji Administracyjnej

  Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

  Tel. 56 689 06 45

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Prezes Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu wykonujący zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie, z siedzibą przy ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem: <https://www.wabrzezno.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,245> https://www.wabrzezno.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,245 lub u IOD pod numerem telefonu 56 61 05 539.

  Załączniki