Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu

  Twoja wiadomość

  Do: biuro.podawcze@zagan.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-06-15 07:58.

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu

  Twoja wiadomość

  Do: biuro.podawcze@zagan.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-06-18 07:28.

 • wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu

  OA - 157-061-23/2020

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  15 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję,

  iż w Sądzie Rejonowym w Żaganiu nie toczyły się postępowania z art. 23
  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
  2019 poz. 1429 ze zm.).

  Z poważaniem

  Agnieszka Radkiewicz

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  ................

  Sąd Rejonowy w Żaganiu

  Ul. Szprotawska 3

  68-100 Żagań

  ...............

  tel/fax. 68 367 11 01 / 02

  Uwaga:

  Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
  poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informuję, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie
  nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.