Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Żarach

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żarach

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 15.06.2020 07:04.

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam informację o przetwarzaniu danych osobowych.

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu

  Izabela Wolak

  Inspektor

  Sąd Rejonowy w Żarach

  Tel. 68 3635329

  <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTU5MTgyMDA4MzEwLjMwMjgwLjE1NjI0ODM0MTIyNjA2NDQ5Mjg3QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFdlZCwgMTAgSnVuIDIwMjAgMjA6MTQ6NDMgLTAwMDB8c3J6YXJ5QHphcnkuc3IuZ292LnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

  Załączniki

  • informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_-_informacja_publiczna.pdf
 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żarach

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 16.06.2020 10:05.

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

  OA-061-24/20

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 czerwca 2020r. uprzejmie informuję, że w tut. Sądzie nie było spraw z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu

  Izabela Wolak

  Inspektor

  Sąd Rejonowy w Żarach

  Tel. 68 3635329