Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Legnicy

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o publikację wyroków z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Legnicy

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. o publikację wyroków w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy informuje, że od 2002 r. do chwili obecnej w tut. Wydziale nie rozpoznawano spraw z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Do wiadomości:

  Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy

  z poważaniem,

  Magdalena Danek

  starszy sekretarz sądowy

  IV Wydział Karny Odwoławczy

  w Sądzie Okręgowym w Legnicy

  tel. 76 75 45 057

 • (bez tematu) przez Sąd Okręgowy w Legnicy

  Z poważaniem,

  Elżbieta Patyk
  starszy sekretarz sądowy
  Kierownik Wydziału III Karnego
  w Sądzie Okręgowym w Legnicy
  tel. 76 75 45 003

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • SKMBT_28320061914041.pdf