Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce

  Twoja wiadomość

  Do: Orzechowska Sabina
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:15:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 10:55:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce

  Dzień dobry.
  Niniejszy e-mail został wydrukowany i przekazany do Oddziału Administracyjnego.

  Z poważaniem

  Orzechowska Grażyna
  Inspektor
  Oddział Administracyjny
  Tel. 297650145112

  [cid:image001.png@01D640B7.0F641B60]
  ul. Gomulickiego 5
  07-410 Ostrołęka
  www.ostroleka.so.gov.pl<https://www.ostroleka.so.gov.pl/>

  ________________________________
  Ta wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Wykorzystywanie informacji w niej zawartych przez osoby nieuprawnione jest zabronione. W sytuacji przypadkowego otrzymania korespondencji, proszę o powiadomienie nadawcy i niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • image001.png
  • image002.jpg
 • odpowiedź na inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce

  Dzień Dobry
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sadu Okręgowego w Ostrołęce z 15.06.2020 r.

  Z poważaniem

  Mateusiak Joanna
  Starszy inspektor ds. biurowości
  Oddział Administracyjny
  Tel. 297650167

  ul. Gomulickiego 5
  07-410 Ostrołęka
  www.ostroleka.so.gov.pl

  Ta wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Wykorzystywanie informacji w niej zawartych przez osoby nieuprawnione jest zabronione. W sytuacji przypadkowego otrzymania korespondencji, proszę o powiadomienie nadawcy i niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • P3042-A114-A27_0000004096.pdf