Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Suwałkach

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Twoja wiadomość

  Do: Uściłko Iwona
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 20:15:30 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 05:24:47 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Twoja wiadomość

  Do: Bierdzio Marta
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:15:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 07:30:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Twoja wiadomość

  Do: Bierdzio Marta
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:15:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 07:30:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

  w załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2020 r. A-011-30/20.

  Z poważaniem

  Iwona Uściłko
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  tel.: 87 56 31 239
  {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH
  www.suwalki.so.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
  ul. Waryńskiego 45
  16-400 Suwałki

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Suwałkach z siedzibą: ul. Waryńskiego 45 , 16 - 400 Suwałki .
  Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – która jest dostępna tutaj: www.suwalki.so.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
  Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

  KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki

  • A_2020_06_23_13_20_41_781.pdf