Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Toruniu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 10
  czerwiec 2020 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek
  o pubikację wyroków z art. 23".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • A-065-90/20 przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  Dzień dobry,

  W załączniku uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10 czerwca 2020
  r.

  Z poważaniem

  Alina Ossowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Toruniu

  56 61 05 623

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim
  prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Okręgowy w Toruniu,
  Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu, z
  siedzibą przy ul. Piekary 51, 87-100 Toruń.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska
  Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem:
  <https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225>
  https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225 lub u IOD pod
  numerem telefonu 56 61 05 539.

  Załączniki

  • skan20200618132035.pdf