Instytucja: 

Sąd Okręgowy we Włocławku

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot. A-064-72/20 przez Sąd Okręgowy we Włocławku

  Uprzejmie przesyłam pismo prezesa SO we Włocławku z dnia 17.06.2020r. w
  sprawie jak w Państwa piśmie z dnia 12.06.2020r.

  Krystyna Parysjanowicz

  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  tel. +48 54 4222 513
  e-mail: {{ email }}

  Sąd Okręgowy we Włocławku
  ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
  www.wloclawek.so.gov.pl

  Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
  niezwłocznie zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
  przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego
  nieuprawnione jest zabronione.
  Sąd Okręgowy we Włocławku reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego we
  Włocławku informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się
  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
  dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie BIP Sądu
  Okręgowego we Włocławku pod adresem: www.wloclawek.so.gov.pl  w zakładce :
  Ochrona Danych Osobowych.

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub linkami):

  2020-06-17-11-46-47-01.pdf

  Załączniki

  • 2020-06-17-11-46-47-01.pdf
 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy we Włocławku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:15

  odczytano w dniu 2020-06-19 14:53.

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy we Włocławku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:15

  odczytano w dniu 2020-06-19 14:55.