Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Choszcznie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 10.06.2020 22:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o15.06.2020 07:40

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

  W odpowiedzi na wniosek z 10 czerwca 2020 r. informuję, że w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach nie były rozpoznawane sprawy, o których mowa w ww. piśmie (art. 23 UDIP).

  Arkadiusz Rokicki

  Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach

 • Re: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

  Szanowni Państwo;
  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Choszcznie w okresie od 2002 r. nie odnotowano spraw z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Tomasz Klimczak
  Prezes Sądu Rejonowego
  w Choszcznie