Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

  Twoja wiadomość

  Do: boi@gniezno.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 21:14

  odczytano w dniu 12.06.2020 06:29.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

  Dzień dobry;

  - wniosek zostaje skierowany do oddziału administracyjnego tut. sadu, celem nadania mu dalszego biegu ( mail d.kowalczyk@gniezno.sr.gov.pl <mailto:d.kowalczyk@gniezno.sr.gov.pl> )

  Z poważaniem

  Kierownik

  Biura Obsługi Interesantów

  Mariusz Kościelniak

  _____

  Sąd Rejonowy w Gnieźnie

  ul. Franciszkańska 9
  62-200 Gniezno

  tel. (+48) 61 423 93 00

  P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
  Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
  wyłącznie adresatowi.
  Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
  uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
  pamięci komputera.

  Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej <http://www.gniezno.sr.gov.pl/> www.gniezno.sr.gov.pl

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

  A-051-52/20

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 23 czerwca 2020 roku.

  Daria Kowalczyk

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  _____

  Sąd Rejonowy w Gnieźnie

  Oddział Administracyjny
  ul. Franciszkańska 9
  62-200 Gniezno

  fax./tel. (+48) 61 426 10 34

  tel. (+48) 61 423 93 02

  P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
  Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
  wyłącznie adresatowi.
  Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
  uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
  pamięci komputera.

  Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej <http://www.gniezno.sr.gov.pl/> www.gniezno.sr.gov.pl

  Załączniki