Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-06-10 22:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-06-12 07:25

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-06-10 22:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-06-15 08:32

 • Re: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo.
  ---
  Pozdrawiam
  Grażyna Czarnecka
  Starszy Inspektor
  Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
  Tel. 56 682 35 40

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, Prezes Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu wykonujący zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu, z siedzibą przy ul. Kościelnej 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem: https://golubdobrzyn.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,220,230 lub u IOD pod numerem telefonu 56 61 05 539.

  Załączniki

  • A-065-20-20.pdf