Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • A-075-42/20 przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

  W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
  Wlkp. z dnia 22.06.2020 r.

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
   Justyna Skubiato

  *Sekretariat Prezesa
  Sądu Rejonowego
  ***
  *w Gorzowie Wlkp*
  ul. Chopina 52, blok 10.

  telefon: (095) 7256462
  fax: (095) 7256482

  *Klauzula informacyjna,
  została zamieszczona, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie
  Wlkp.,
  z którą należy się zapoznać.
  **
  LINK DO KLAUZULI
  <http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl/klauzule-obowiazku-informacyjnego,new,m1,245.html,529>*

  Załączniki

 • A-075-42/20 przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

  W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
  Wlkp. z dnia 30.06.2020 r.

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
  inspektor Justyna Skubiato

  *Sekretariat Prezesa
  Sądu Rejonowego
  ***
  *w Gorzowie Wlkp*
  ul. Chopina 52, blok 10.

  telefon: (095) 7256462
  fax: (095) 7256482

  *Klauzula informacyjna,
  została zamieszczona, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie
  Wlkp.,
  z którą należy się zapoznać.
  **
  LINK DO KLAUZULI
  <http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl/klauzule-obowiazku-informacyjnego,new,m1,245.html,529>*

  Załączniki