Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Adm 411-390/20 przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

  Dzień dobry,

  odpowiadając na wniosek z 15 czerwca 2020 roku o udzielenie informacji
  publicznej uprzejmie informuję, że (po sprawdzeniu w dostępnych urządzeniach
  ewidencyjnych) spraw karnych z art. 23 ustawy z 6 września 2001 roku o
  dostępie do informacji publicznej we wskazanym we wniosku okresie w
  tutejszym Sądzie nie było.

  Pismo wysłano wyłącznie elektronicznie.

  Z poważaniem

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

  tel. 22 77-09-210

  fax 22 77-09-258

  email: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------
  --------

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim z
  siedzibą przy ul. Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Podanie
  danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych
  oraz ich poprawiania. Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości,
  zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z
  niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane
  do zbioru danych Administratora. Więcej informacji dot. zasad przetwarzania
  danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej tutejszego Sądu.

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
  być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
  nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Dziękujemy