Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • A-060-105/20 Odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2020r., w załączeniu uprzejmie
  przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 19
  czerwca 2020r. oraz klauzuli informacyjnej.

  Z poważaniem,

  Anna Modrzejewska
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu ul. Narutowicza
  42, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie
  z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
  str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w
  Inowrocławiu pod adresem: http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl w zakładce:
  Ochrona Danych Osobowych.

  Załączniki

  • Informacja_publiczna_-_klauzula.pdf
  • A-060-10520_Odpowiedź.pdf