Instytucja: 

JANÓW LUBELSKI

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez JANÓW LUBELSKI

  SO.1431.2019.EM4

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lipca
  2019 r., przekazuję informacje z Gminy Janów Lubelski w kolejności w jakiej
  były postawione pytania:

  1) Rada Miejska w Janowie Lubelskim nie przyjęła uchwały w/s
  szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy.

  2) Nie było uchwały, wiec nie można podać adresu w BIP.

  3) Raport o stanie gminy liczy 113 stron.

  4) https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448
  <https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448&p1=szczegoly&p2=1
  404987> &p1=szczegoly&p2=1404987

  5) Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz
  pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

  6) Nie poniesiono takiego kosztu.

  7) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
  oficjalnej stronie internetowej Gminy Janów Lubelski oraz przesłany radnym
  Rady Miejskiej.

  8) 31.05 2019 r.

  9) 18.06.2019 r.

  10) Podczas debaty głos zabrało troje radnych.

  11) Do debaty nie zgłosili się mieszkańcy.

  12) Żaden mieszkaniec.

  13) Nie.

  14) Była przedstawiona prezentacja, nie wprowadzano żadnych ograniczeń.

  15) Nie było takiej sytuacji.

  16) Nie było takiej sytuacji.

  17) Nie było takiej sytuacji.

  18) Nie było takiej sytuacji.

  19) Wypowiadali się tylko radni i Burmistrz Janowa lubelskiego.

  Z poważaniem

  Ewa Misztal

  Inspektor ds. obsłgi Rady Miejskiej

  Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

  tel.(15) 8724320

  {{ email }}