Instytucja: KRASNYSTAW

Monitoring: Raport o stanie gminy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez KRASNYSTAW

  Twoja wiadomość

  Do: miasto@krasnystaw.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-16 06:35

  odczytano w dniu 2019-07-16 07:49.

 • odp na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNYSTAW

  Urząd Miasta Krasnystaw Krasnystaw, dnia 23 lipca 2019 r.

  Plac 3 Maja 29

  22-300 Krasnystaw

  OR.1431.31.2019

  Stowarzyszenie

  Sieć Obywatelska Watchog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do Urzędu Miasta Krasnystaw – 16.07.2019 r.) informuję, co następuje:

  1) Rada Miasta Krasnystaw nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie miasta.

  2) nie dotyczy,

  3) Raport o stanie Miasta Krasnystaw składa się z raportu, który liczy 50 stron i 32 stron załączników.

  4) https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport_2018.pdf

  5) Raport o stanie Miasta Krasnystaw przygotował podmiot zewnętrzny.

  6) Koszt przygotowania raportu wyniósł 7 000 zł. netto

  7) Pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.

  8) Pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 3 czerwca 2019 r.

  9) Raport o stanie Miasta Krasnystaw był przedstawiony i omawiany na IX sesji Rady Miasta Krasnystaw dnia 25 czerwca 2019 r.

  10) W debacie udział brało 5 radnych.

  11) Mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie nad raportem o stanie miasta.

  12) nie dotyczy,

  13) nie dotyczy,

  14) nie dotyczy,

  15) nie dotyczy,

  16) nie dotyczy,

  17) nie dotyczy,

  18) nie dotyczy,

  19) nie dotyczy.

  Z up. Burmistrza

  /-/Renata Stangryciuk

  Sekretarz Miasta