Instytucja: 

CHORZELE

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy - jak jest tworzony?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

  • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
    a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
    b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
    c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
    d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
    e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
    f) inne osoby - jakie?
    g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

    2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
    a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
    b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
    c) inne czynniki - jakie?
    d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

    3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
    a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
    b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
    c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
    d) współpracował z organizacjami społecznymi,
    e) współpracował z radnymi,
    f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
    g) inne - jakie?
    h) nie podjęto żadnych działań.

    4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
    a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
    b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
    c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
    d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
    e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
    f) inne - jakie?
    g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

    5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
    a) brak dostępu do danych i informacji,
    b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
    c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
    d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
    e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
    f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
    g) inne - jakie?
    h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

    6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
    a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
    b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
    c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
    d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
    e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
    f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
    g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
    h) nie informowano o tym mieszkańców.

    7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
    a) tak,
    b) nie,
    c) inna odpowiedź - jaka?

    Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

    Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
    członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez CHORZELE

    To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

    Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

    Załączniki

    • MDNPart3_vv8QfKj.txt
  • informacja publiczna przez CHORZELE

    Załączniki

    • 53.odt