Instytucja: 

RADZIEJÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy - jak jest tworzony?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: wniosek o informację przez RADZIEJÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2021-11-04 21:37

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Fwd: wniosek o informację przez RADZIEJÓW

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2021-11-04 21:37
  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
  gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  o samorządzie gminnym, TAK
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), TAK
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu, TAK
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie
  raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o
  stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,TAK
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w
  raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH
  PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
  publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań. TAK

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie
  debaty, TAK
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym
  etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu
  służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści
  zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów. TAK

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd,TAK
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę
  lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
  zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej
  20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka? NIE BYŁO TAKIEJ KONIECZNOŚCI

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres
  {{ email }}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --
  Z poważaniem
  Monika Stróżyk
  Sekretariat Urzędu Gminy Radziejów
  ul.Kościuszki 20/22
  88-200 Radziejów
  tel. 54 285 36 86 wew. 0
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -
  Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu
  poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a
  administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt
  Gminy Radziejów. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący
  sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Radziejów, ul.
  Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, e-mail: {{ email }},
  telefonicznie: 542853686. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych
  osobowych został także powołany inspektor ochrony danych. Jest nim pan
  Marek Łochocki. Można się kontaktować pod numerem telefonu 605400273 lub
  adresem e-mail {{ email }} Szczegóły na www.ugradziejow.pl