Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: wniosek o informację przez STARGARD

  Wiadomość wysłana w dniu 4 listopada 2021 20:56:45 GMT-00:00 do j.piskorz@poczta.um.stargard.pl o temacie „wniosek o informację” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź -informacja publiczna z 5.11.2021 r. przez STARGARD

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 5 listopada 2021 roku w zakresie podjętych działań nad raportem o stanie miasta Stargard za 2020 rok w załączeniu przekazuję pismo ERM.1431.4.2021.1 z dnia 18.11.2021 roku.
  --
  Pozdrawiam

  Barbara Stanisławska
  Dyrektor Biura Rady Miejskiej
  tel. +48 91 577 17 73

  Urząd Miejski Stargard
  Biuro Rady Miejskiej
  ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
  73-110 Stargard
  tel. 91 578 48 81
  fax 91 578 48 89
  [ http://www.stargard.pl/ | www.stargard.pl ]

  Administrator - Prezydent Miasta Stargard z siedzibą - Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17 informuje o realizacji nałożonego na administratora zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, 14 ust. 1 i 2 RODO obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD: Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, telefon: 91578-56-74, e-mail:iod@um.stargard.pl Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a-e lub art.9 ust. a-j RODO Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo usunięcia danych, prawo przenoszenia danych. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że dane osobowe są przetwarzane przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z wnioskiem do inspektora ochrony danych , zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

  Załączniki

  • SKM_C25821111911260.pdf (nieskanowany) Skanuj