Instytucja: 

Nadleśnictwo Bolesławiec

 Monitoring: 

Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021

 Liczba listów: 

30

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247), Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji o środowisku w następującym zakresie:

  1. Listy wszystkich rębni i trzebieży wykonanych w nadleśnictwie od czasu rozpoczęcia bieżącego Planu Urządzenia Lasu do 31 grudnia 2020. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a),

  2. Listy wszystkich rębni i trzebieży, które zaplanowane są do wykonania w roku 2021. Wnioskuję o udostępnienie listy w pliku w formacie Excel, w postaci jednej tabeli zawierającej w pierwszym wierszu poniższe nazwy kolumn, a w kolejnych wierszach następujące informacje:
  - w kolumnie adr_for: adres leśny wydzielenia, którego dotyczy rębnia lub trzebież (według schematu podanego na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)
  - w kolumnie site_nr: nr działki zrębowej,
  - w kolumnie cutting_area: powierzchnia manipulacyjna,
  - w kolumnie measure_cd: symbol wskazówki pielęgnacyjnej (rodzaju rębni bądź trzebieży) w postaci kodu czynności (zgodnego z kodami zastosowanymi w zbiorze danych udostępnianym pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/udostepnianie),
  - W kolumnie measure_name: nazwa rodzaju rębni lub trzebieży.

  W miarę możliwości, proszę o nadanie plikowi nazwy RR-NN-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx (gdzie RR to 2-znakowy kod numeryczny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych właściwej dla nadleśnictwa, a NN to 2-znakowy kod numeryczny nadleśnictwa, zgodnie ze schematem opisanym na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/a)

  Wnoszę o udostępnianie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić na numer telefonu podany w stopce.

  Marta Jagusztyn-Krynicka - członkini zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 • Inormacja publiczna przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_kT2ZpwQ.png
  • 12-25_-_pozyskanie_na_klęsce_w_2018.xlsx
  • 12-25_plan_na_2021.xls
  • 12-25_wykonania_za_lata_2018-2020.xls
  • Pismo_-_Lasy_i_obywatele.pdf
 • wniosek o dostęp informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_EktQraU.png
  • 03-03-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020..xlsx
  • 03-03-rebnie_-trzebieże-zaplanowane_-na_-2021.xlsx
 • Wniosek o dostęp do informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_NHyca4n.jpg
  • 1302__plan2021.xlsx
  • 1302_wykonanie_do_2020.xlsx
  • Kopiarka_Sharp_20210920_093245.pdf
 • Udzielenie informacji publicznej. przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_ud7OPLL.jpg
  • ODPOWIEDŹ.zip
 • zakres rębni i trzebieży przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_Uq1c1tu.jpg
  • 03-10-rebnie_i_trzebieze_do_końca_2021.xlsx
  • 03-10-rebnie_i_trzebieze_do_końca_2020.xlsx
  • odpowiedź_-udostępnienie_informacji_o_rębniach_i_trzebieżach-1.pdf
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z dnia 05.09.2021r. przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_YQgYznP.png
  • image002.jpg
  • Odpowiedź_na_pismo_w_spr._udostępnienia_informacji_publicznej.pdf
  • Załącznik_nr_2_Lista_wszystkich_rębni_i_trzebieży_które_zaplanowane__nbMXZLS.xlsx
  • Załącznik_nr_1_Lista_wszystkich_rębni_i_trzebieży_wykonanych_od_01.0_zJcyEz7.xlsx
 • dot. Wniosku o udostępnienie informacji o środowisku ZG1.0172.14.2021 przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_S9SzJne.png
  • image005.jpg
  • image006.wmz
  • image007.png
  • Odpowiedz_na_wniosek_o_dostęp_do_informacji_o_środowisku-1.pdf
  • Plan_2021.xlsx
  • Wykonanie_01012020-31122020.xlsx
 • Nadleśnictwo Różanna - informacja o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001.png
  • odpowiedż_LiO.pdf
  • 12-13-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
  • 12-13-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx
  • smime_g6TIQTn.p7s
 • Dotyczy wniosku o dostęp do informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_RLuuzxR.jpg
  • Odpowiedź_-_N._Lutówko_-_PISMO_OGÓLNE.PDF
  • Załącznik_1_-_12-23-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
  • Załącznik_2_-_12-23-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx
  • smime_LMcaHQU.p7s
 • Udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • 43437_Nadleśnictwo_Gościeradów_-_udostępnienie_informacji.pdf
  • 43387_05-05-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx
  • 43388_05-05-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
 • Udostepnienie informacji- Nadleśnictwo Głogów przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001.jpg
  • 13-08-rebnie-_trzebieze-zaplanowane-na-2021.xlsx
  • 13-08-rebnie-_trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
 • Odpowiedź na zapytanie przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_iWVYCWx.png
  • Odpowiedź_na_wniosek_30092021.pdf
  • 10-11-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021_LiO.xlsx
  • 10-11-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020_LiO.xlsx
 • FW: Odpowiedź na zapytanie przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_vEYPXzM.png
  • Odpowiedź_na_wniosek_30092021_7icC2pl.pdf
  • 10-11-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021_LiO_gEV05eM.xlsx
  • 10-11-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020_LiO_2Y0D7hI.xlsx
 • Dot. wniosku o udostępnienie informacji w zakresie rębni i trzebieży. Nadleśnictwo Węgliniec. przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_VCgUtB1.png
  • 13-29-rebnie-trzebieze-wykonanie-do-konca-2020.xls
  • 13-29-rebnie-trzebieze-zaplanowane-na-2021.xls
  • doc01455020211001093144.pdf
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek.pdf
  • trzebieże_i_rębnie_wykonane_w_latach_2019-2020.pdf
  • trzebieże_i_rębnie_zaplanowane_do_wykonania_w_2021r.pdf
 • odpowiedź na wniosek Fundacja Lasy i Obywatele o udostępnianie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_Bfx3rkU.png
  • 12-24-rebnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
  • 12-24-rebnie-trzebieże-zaplanowane-na-2021.xlsx
 • informacja o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_n97Fwq2.png
  • 13-10-plan2021.xlsx
  • 13-10-wykonanie_do_2020.xlsx
  • Odpowiedź_na_wniosek_Lasy_i_Obywatele.pdf
  • smime_pJjsgYa.p7s
 • FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_Pc20PMF.pdf
  • trzebieże_i_rębnie_wykonane_w_latach_2019-2020.pdf
  • trzebieże_i_rębnie_zaplanowane_do_wykonania_w_2021r.pdf
 • Wniosek przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_J59BeP3.jpg
  • FLiO_pkt1_wykonanie_do_2020_ver._101.xlsx
  • FLiO_pkt2_plan2021_ver._101.xlsx
  • smime_iXVD54f.p7s
 • Nadleśnictwo Drawno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001.jpg
  • Nadleśnictwo_Drawno_-_odp._na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_-_LiO.pdf
  • Nadleśnictwo_Drawno_-_zestawienie_wykonania_rębni_i_trzebieży_-_2012_RDMu1Mo.xlsx
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_Pq0Kg5b.jpg
  • 12-18-rebnie-trzebieże-zaplanowane-na-2021.xlsx
  • 12-18-rębnie-trzebieze-wykonane-do-konca-2020.xlsx
  • Pismo_przewodnie_dot._wniosku_o_udostępnienie_informacji_o_środowisku_1QPrugb.pdf
 • Udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001_BoDe6T7.png
  • Pismo_przewodnie_Fundacja_Lasy_i_Obywatele.pdf
  • Plan_na_2021r..xls
  • Plan_od_rozpoczęcia_PUL_do_31.12.2020r..xls
 • Nadleśnictwo Świdnica - odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Bolesławiec

  Załączniki

  • image001.jpg
  • image002.png
  • ZG.0172.14.2021_-_odpowiedź_na_wniosek.pdf
  • ZG.0172.14.2021_-_zał.1_Lista_wszystkich_rębni_i_trzebieży_które_zap_aowWE2l.xlsx
  • smime.p7s